1. 雲林美食趴趴GO《斗六美食整理&雲林科大》好好吃遍全斗六吧!!
  2. 整理筆記《雲林各鄉鎮夜市一覽表》2018/06/14更新, 大小夜市之吃吃喝喝去!!
  3. 雲林美食趴趴GO《虎尾美食整理&虎尾科大》好好吃遍全虎尾吧! 2019/01更新
  4. 雲林美食趴趴GO《斗南小吃&美食整理》好好吃遍全斗南吧!
  5. 雲林斗六《中華機車出租行》24HR營業服務優質推薦, 租機車、室內機車汽車保管、機車托運
  6. 雲林高鐵虎尾《高鐵雲林站時刻表,接駁車,計程車,租車》2018最新資訊報你知!
  7. 雲林一日遊《30拍照景點+30美食推薦》2018連假新版人氣路線,觀光工廠,私房新ig親子景點!!
  8. 食尚玩家來雲林《歷年美食景點住宿採訪全紀錄》TVBS整理筆記推薦 !!

西螺- 來乎廣福宮「新街老大媽」保庇!│廟宇

Q 為什麼西螺鎮在發展過程中同一街區創設有兩座媽祖廟?也就是耳熟能詳的福興宮-舊街「太平媽」及廣福宮-新街「老大媽」

▼ 福興宮位於延平老街〈請參考西螺-走訪福興宮供俸的太平媽

▼ 廣福宮在新街路與光復西路交叉口

西螺耆老這樣說…

魏嘉亨先生:以常理判斷,西螺應該是福建人最先踏入,而福建沿海地區最為信仰之神之神明是媽祖,尤其在遠渡重洋之時,更是身帶媽祖香火。定居之後亦先奉祀,後建廟,福興宮應該是在此情形下建造而成。而稍後廣東人亦聞風而來,帶來他們的信仰神三山國王,所以建了廣興宮。當初福建廣東居民因地域語言關係,還是格格不入,相處久了,由於商業、婚姻關係而較為融洽,也合建了廣福宮。

再以宮志文獻所載,福興宮建於雍正元年,開山明海生於康熙年間,第四代應瑞生於雍正壬子年,為福興宮自新街遷宮至大街之主持,按其前四代住持分別為明海、性懷、琦蘭、應瑞、至大正年間為十一代惟參。

而廣福宮建於嘉慶十四年,由鍾清安募款捐建。按其開山木牌所載第一為府君鍾燦,第二為上清下安、第三為文品陳公,與臺帳吻合。因牌上級書府君,當非開山,只奉祀其父而已,故而上清下安即鍾清安卒於咸豐十一年,其父鍾燦生於乾隆二十四年,故清安最早應生於乾隆四十二年以後,故廣福宮不可能於乾隆二十五年建廟,最恰當之解釋即為當初雲林縣採訪冊調查之時,誤將廣興宮之沿革列為廣福宮。因廣興宮於雍正年間自溪湖節婆崙請來三山國王,而於乾隆二十五年建廟,於台南州寺廟名鑑記之,再可以追述者乃二崙大義崙之三媽廟於乾隆十三年因惡疾流行,而往西螺新街福興宮請媽祖鎮災,事記於台灣州寺廟名鑑,而新街之廟亦叫福興宮,而非廣福宮也。

▼ 透中午ㄟ廣福宮

▼ 傍晚ㄟ廣福宮

廣福宮,又稱開基老大媽

西螺廣福宮創立於1760年(清朝乾隆二十五年),主祀天上聖母開基媽,後殿鎮殿天官武財神,是從中國大陸四川九老洞祖廟分靈迎回

如何祭拜財神?

「武財神殿」是廣福宮後殿的「鎮殿」,即供奉趙公明趙元帥,供桌上還有2雙被視為咬錢獸的貔貅,廟方會特別準備1份福袋,內有3張求財的符令、1包五色米、發財金、金紙做成的金元寶、還有1塊木炭,取「湠」,有繁殖聚財之意。凡前往該廟祭拜求財者,上香後,在疏文寫上姓名、住址,再連同金紙焚化,由廟方致贈福袋,再用雙手撫摸咬錢獸,從肚子到頭部再到尾端即完成,油香錢隨喜捐獻。

▲ 廣福宮天官武財神,是少數從中國大陸分靈而來的財神,三年多前,後殿整修接近完成,正苦思挑選鎮殿神明時,有一晚做夢,看到媽祖帶領一尊「黑面濃鬚、左執金鞭、右端金寶、下跨黑虎」的神明前來,隔天經探詢,始知夢中神明是武財神趙公明元帥。經多方蒐集資料,得知趙元帥祖廟在中國四川峨嵋山,三年多前與廟方人員多次進出尋找,終於找到武財神祖廟九老洞,現場一看,所供武財神竟與夢境一樣,於是請回分靈供奉。

根據地方誌記載,廣福宮俗稱新街媽祖廟,與俗稱舊街媽祖廟的福興宮,是當地居民信仰中心,香火鼎盛;西螺舊稱西螺街,由於發展快速,清朝嘉慶年間,街南面又發展成一街市稱新街,「廣福宮」之創建廟宇取自福建省、廣東省移民拓墾者僅剩餘微蒲之血汗錢並積由斯時五十三庄(今一二○庄)人民所捐建而誕生,為記念福建、廣東人民捐資故命名「廣福宮」。

●順治元年(西元1644年)建有廣福宮,尤為赫奕尊神報應善惡,種種英靈莫可名言,顧能式敬而行善,自必消愆而獲福其庇佑于斯民者,豈不懋哉,

●嘉慶四年(西元1799年)螺陽成立新街(西螺古稱螺陽),新街即為天上聖母未遷宮前之舊址。仕紳鐘燦提議重建,在大四螺區域(包括西螺鎮、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、斗六市三里、土庫鎮一里)內,庄民大力捐輸下,擇定現址再重建,此後聖母神靈感應,救苦救難之事時有且間,官民信仰甚篤,蔚為附近六市鄉鎮信仰中。

●嘉慶十七年(西元1812年)福建省延津汀紹道李華封倡議重建宮宇,擴大規模為二進式,香煙展盛,信徒迢迢千里而來者無以計數。

●同治十年(西元1871年)強烈地震,摧擊台灣中部(如同九二一大地震。本宮廟宇同遭潰圯,幸蒙欽加陞五品銜布政司理問廖振元極力重整,並率員至大陸湄洲祖廟恭請老大媽奉祀,越三年季秋,廟宇整建完成舊觀重現。

●昭和九年(西元1934年)宮宇久經風霜洗禮,早已傾頹斑剝,日本警部(虎尾郡警察課西螺分室)指揮官(姓名不詳)來到廣福宮眼見廟宇破舊不堪,便與廟方商議:由警部西螺分室指揮官擬辦向日本政府申請建廟募款之事宜,辦妥後由臺南州引知事藤田僓治郎發給指令第一九三號「廣福宮改築為寄附金募集件許可」之重建證明書交由募集員募集資金。

●昭和十一年(西元1936年)季秋開工至昭和十三年季秋竣工,歷經三次完成,廟貌煥然一新。

▼ 廟宇右側的老榕樹下有一座3呎高之石敢當(可以親自來看看!)

廣福宮建廟迄今已逾三百又六十寒暑,如舊廟構至今仍善加保存置於正殿兩側。棟架之獅坐威武如昔、「蔚藍天」古匾高掛於門,蒼勁有力,依然克盡鎮殿職守。同治13年之古物計有石柱六根及石碑一面。石柱書有「廣澤及海濤天高海闊,福神稱顯赫風靜浪恬。」珍貴異常,尚有廣福宮大眾廟牌記石碑一面及同治七年(一八六八年)之古物。

另有石爐一具乃光緒元年(一八七五年)所製之物。此外廣福宮另存有一神教轎為同治十年(一八七一年)所造,民國29年重修以黑金石木製成,雕鏤精美、色澤依舊明亮。除此之外,本宮亦存有多幅清朝古匾四面,皆為深具史實之物。

廣福宮之建築為三川五門閩南式木造建築,古色古香之單簷硬山殿宇,正脊篩以雙鳳朝三星、側脊彩塑祥龍、垂脊塑雕人物、剪佔色澤明艷、比例適中、殿頂綠色、瓦筒鋪陳、愈添古意。兩側龍虎門,各成拱形。其上粘塑水車堵,更是雕塑細膩,乃是國家藝術之寶陳天乙大師(其師父洪坤福為廈門人,于日治時代1910年來台人稱尪仔福)之代表名作,其材料為黑糖調石灰,甚多學者專家拍照尚有人學研究所列為研究課程。

佈口處單石柱、盤繞有致、雕技精琢、柱礎躍角、生動靈巧、廊頂雀替刻鏤細膩、彩繪精美頗有耳目一新之感。山川門前,昂首相向之石獅,雄武鎮立、配賀青斗抱鼓石、石沈,更富震懾之力。人物窗櫺,浮雕麟、技巧純熟,令人欽羨。左右龍虎堵,鏤刻精緻,素淨而典雅。

西螺廣福宮在哪裡?  雲林縣西螺鎮廣福里11鄰新街路32號

●西螺廣福宮怎麼去?  自西螺交流站下高速公路,走1號省道至西螺大同路,左轉光復西路即可抵達


在較大的地圖上查看雲林時光-Yunlin生活旅遊網


關於作者:

.

發表迴響